Hvad er Projekt Erhverv & Idræt?
Projekt Erhverv & Idræt er et projekt, hvorigennem erhvervsdrivende kan støtte Aalbæk Idrætsforening med kontante bidrag.

Hvorfor Projekt Erhverv & Idræt?
Projektet startede i 1988 i forbindelse med oprettelsen af støtteforeningen AaIF’s Venner, og som så mange andre gode ideer var baggrunden: at gøre noget man gjorde i forvejen, men på en bedre og mere effektiv måde.

Hvordan er Projekt Erhverv & Idræt bedre?
Det sikrer foreningen en fast årlig sponsorindtægt, ud fra devisen: Mange bække små gør en stor å.
En forening med god økonomi er en god forening, som kan skabe en god ramme omkring sundhed og social trivsel for medlemmer. Derved kan Aalbæk Idrætsforening spille en central rolle med hensyn til at give Aalbæk og omegn gode idrætslige og sundhedsfremmende tilbud uanset alder. PT er yngste medlem 2 år og ældste 84 år. Ud over konkurrence idræt tilbyder vi dans, leg, motion, styrketræning, vinterbadning, bankospil m.m.

Hvilke fordele giver Projekt Erhverv & Idræt de erhvervsdrivende bl.a.?
• Man får en fast og meget synlig reklame for sit bidrag.
  Foreningens hjemmeside viser Sponsorlisten
  Sponsorlisten trykkes på Foreningens publikationer
• Alle der vil at støtte, kan være med på det niveau firmaet ønsker eller formår.
• Man kan glæde sig over at støtte en god sag, og dermed også give sin opbakning til de mange, der vælger at bruge tid på det sociale arbejde, som en idrætsforening jo også udfører.
  Foreningen søger i bredest mulig omfang at støtte sine sponsorer ved indkøb af varer og tjenesteydelser.

Hvilke fordele giver Projekt Erhverv & Idræt Idrætsforeningen bl.a.?
• Foreningen får god kontinuerlig støtte, der åbner for mange muligheder for anvendelse
• Man får mulighed for en mere retfærdig fordeling af midlerne.
• Den enkelte afdeling kan koncentrere sig om at få pågældende idrætsgren til at fungere, og overlade sponsor-administrationen til hovedbestyrelsen.
• Det er rart at føle den gode brede opbakning, som Projekt Erhverv & Idræt giver.

 Hvor stort er det årlige bidrag til Projekt Erhverv & Idræt?
Alle bidrag modtages med taknemmelighed uanset størrelse.
Ønsker sponsoren at få et skilt med navn/logo på Sponsortavlen på Klubhuset på Bådevej, må sponsoren selv afholde udgiften til dette.
Skiltet forbliver på tavlen, så længe der modtages årligt bidrag.

Hvis og hvis?
Hvis man ønsker at støtte på anden vis, er dette også altid meget velkomment!
Hvis man ønsker at vide mere, har gode ideer eller bare ønsker en snak om samarbejdet, kontakt da venligst et medlem af hovedbestyrelsen.
Eller skriv til Aalbæk Idrætsforenings mail:  kassereren@aalif.dk