Aalbæk Idrætsforening
fejrer vores 75 års jubilæum i 2012

Læs Jens Ole Sørensen skriv om Aalbæk Idrætsforening:

Vedr.: Albæk Idrætsforenings 75 års jubilæum

Jeg er af bestyrelsen blevet opfordret til at skrive et indlæg om Aalbæk Idrætsforening i anledning af foreningens 75 års jubilæum i år. Min tilknytning til AaIF har de sidste år begrænset sig til administration af de passive medlemmer. Men fra jeg flyttede til Aalbæk 1986 og ca. 12 år frem, var jeg aktiv som træner og leder i Idrætsforeningen heraf perioder som hovedformand og kasserer. Derfor har jeg et godt kendskab til foreningens virke i denne periode.

Når jeg skal beskrive foreningen og dens betydning for lokalområdet, ser jeg for mig et træ, der vokser midt i byen. Et træ med mange grene – et træ med gode frugter – et træ man kan nyde synet af eller aktivt klatre op i og derved få endnu mere glæde af. Et træ der skal passes af mange ”gartnere”, og er det gode gartnere bliver træet endnu stører og frodigere og giver endnu mere frugt.  Der kan også komme sideskud og derved bliver der endnu flere træer.

Det træ, der nu har vokset i Aalbæk i 75 år, har givet et utal af frugter og også en del sideskud i årenes løb. Næsten alle, der er vokset op i byen, har klatret i det, og har haft mulighed for at vælge en eller flere af de mange grene enten fodbold, håndbold, badminton, gymnastik eller indefodbold, som i mange år var de fem hovedgrene. Senere kom petanque og squaredance til.

Et medlemskab af Aalbæk IF kan være livslangt, for en del år siden var der hold med mor og barn gymnastik og ugentlig er der stadig en del, der i deres sene alder skubber rollatoren op på skolen og spiller banko. Det foregår alt sammen i den samme forening.

Ud over badminton og håndbold grenene, der nu er knækket af og blevet til selvstændige klubber, er Aalbæk Sjøw også en udløber af Aalbæk IF. Det startede som en revy ved den årlige Havnefest, også dengang var indslaget på ”bænki” et af højdepunkterne.

Havnefesten, som ikke afholdes mere, trak dengang mange til fra nær og fjern. Der var barer og boder med forskellige aktiviteter, og telt med musik og dans både fredag og lørdag. Et andet populært indslag ved Havnefesten var ”søslaget”, hvor flere mere eller mindre kendte gik planken ud.

Foreningen havde i mange år også et klubblad: ”Sportsnyt” som udkom 6 gange årligt. Jeg har stadig en del af numrene liggende, og har fundet inspiration deri til denne artikel. Det var en god ”protokol” med beskrivelser af, hvad der foregik i de forskellige afdelinger.

Foreningen har også haft en støtte forening: AaIF’s Venner. På grund af nogle kommunale tilskudsregler, der ikke rummede en blandet forening som Aalbæk IF, var der mange af de ældre motionister, der var registreret i denne støtteforening.  I AaIF’s Venners regi blev der også i en årrække afholdt Danseskole for både store og små.

Af andre tiltag i Aalbæk IF gennem tiden kan nævnes Mini Olympiade, et sommerstævne på Stadion med turneringer i bl. a. fodbold og håndbold. Der har i den forbindelse været afholdt Raabjerg Mile March, hvor man kunne gå ruter 9 eller 21 km. Aalbæk Løbet som blev løbet første gang i 1983, og som stadig kan samle et stort antal løbere fra nær og fjern. Forståeligt nok at mange har lyst til at komme og løbe i vores skønne natur.

Indefodbold afdelingen har også haft sin store turnering: Raabjergturneringen, hvor der blev spillet turneringer på forskellige niveauer i Raabjerghallen fredag lørdag og søndag. En populær turnering med deltagelse af mange forskelligt sammensatte hold af både familiemedlemmer, firmaer og klubber.

Raabjerghallen, som i dag kaldes Aalbæk Idrætscenter, var også rammen om Aktiv Efterårsferie. En slags pasningsordning for børn i skoleferien. Her blev der hver dag i hele efterårsferien leget og spillet bold med alle der mødte op, – og det var rigtig mange – dengang.

Skal jeg nævne flere tiltag som ”har været” er der også Erhvervsmessen som blev afholdt hvert andet år. Præmie Whist som vist aldrig rigtig har været en del af foreningen, men der blev spillet i Klubhuset og overskuddet gik til foreningens ungdomsarbejde.

Fodboldafdelingen havde i mange år en venskabsklub på Donsö i Sverige. De mange, der har deltaget i ture derover, husker sikker den store oplevelse det var, at besøge denne bilfri ø, og det meget anderledes samfund det var.

Til Skagen Festivalen stillede Idrætsforeningen også med meget stort antal hjælpere i nogle år. Heldigvis i en periode, hvor der var overskud i Festivalen, så det skæppede godt i foreningens egen kasse.

Ja – det var noget om, hvad der ”har været” af aktiviteter. Det er jo også det, der er årsagen til, at træet stadig står frodigt efter 75 år. Der kunne skrives bøger om personerne i træet, og endnu mere om de mange ”gartnere”, der har passet og plejet det i de mange år. Og ikke mindst om de gode frugter det har givet til både store og små gennem tiden. Det er mit håb at ”de unge gartnere”, der vokser op nu, kan se værdien i at passe det, og ikke mindst tilpasse det, til de kommende tider.

Jeg husker min tid i foreningen, som en god og mindeværdig tid. Jeg fik af lederarbejdet et godt kendskab til EDB og regnskaber, som jeg stadig har megen glæde af, og det er måske endda årsagen til, at jeg stadig har et godt job. Da jeg begyndte som kasserer overtog jeg en PC med en 80.86 processor, og med DOS 3.2 styresystem. Det tog vel fem gange så lang tid at lave regnskaber på dette apparat, som det ville tage at gøre det på papir og blæk – kuglepennen var trods alt opfundet. Men den maskinelle administration, havde mange andre fordele. I dag er det en selvfølge, og maskinerne er blevet noget mere brugervenlige.

Tillykke til Aalbæk Idrætsforening med 75 års jubilæet, også til de klubber, som er, eller har været en del her af.

Held og lykke med fremtiden.

Jens Ole Sørensen

Høvej 26

9982 Aalbæk