Aalbæk Idrætsforening

         -her er du altid velkommen.

Hermed indkaldes til Hovedgeneralforsamling i Aalbæk Idrætsforening

Mandag den 21. September 2020 kl. 19.00 i Klubhuset på Bådevej 24

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Hovedbestyrelsens/Administrators beretning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
  * Hovedkassen
  * Stadionregnskab
 4. Indkomne forslag (forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 13. september)
 5. Valg af udvalg
 6. Valg af bilagskontrollanter / revisor
 7. Eventuelt

Alle aktive og passive medlemmer har stemmeret ved Hovedgeneralforsamlingen

Vi måtte desværre undvære vores flotte forårsopvisning i april, så vi vil i stedet invitere til

Åbent hus

Lørdag d. 24. oktober kl. 13-16 i Ålbæk Idrætscenter.

Alle gymnastikforeningernes hold, både børn og voksne, vil vise små sekvenser af træningstimerne.

Vi håber på at friste nye medlemmer, det er ikke for sent at starte sæsonen.

Instruktører og medlemmer fortæller gerne om aktiviteterne i gymnastikafdelingen.

Ca. kl. 14.30 vil vi uddele isbjerge og glasmedaljer til sidste sæsons børnemedlemmer.

Kom til en hyggelig og informativ eftermiddag, hvor vi også sælger kaffe og kage.

Fri entre

Hilsen fra instruktører og medlemmer i gymnastikafdelingen.

Referat af generalforsamling, gymnastikafdelingen

Tirsdag, den 25.august 2020 Bente bød velkommen til 16 fremmødte medlemmer. Valg af dirigent: Hans Rasmussen, som konstaterede generalforsamlingen rettidig indkaldt og lovlig Formandens beretning, vedhæftet. Bente spurgte generalforsamlingen om hvorvidt vi ønsker at fortsætte med det trykte program. Det er en stor udgift, og vi er også på Facebook og hjemmeside. Medlemmerne roser det…

Læs mere

Nye vedtægter og strukturændring

Nye vedtægter og strukturændringer i Aalbæk IF Undertegnede blev i november 2018 kontaktet af Aalbæk Idrætsforenings bestyrelse og spurgt, om jeg havde lyst til straks at træde ind og aflaste Bente Sørensen, som i 20 år, blandt meget andet, har varetaget mange store og tidskrævende administrative opgaver i foreningen. Jeg sagde ja tak, fordi jeg…

Læs mere