Hvad er Projekt Erhverv & Idræt?
Projekt Erhverv & Idræt er et projekt, hvorigennem de erhvervsdrivende støtter Aalbæk Idrætsforening ved kontant økonomisk støtte.

Hvorfor Projekt Erhverv & Idræt?
Projektet startede for 29 år siden i forbindelse med oprettelsen af støtteforeningen AaIF’s Venner, og som så mange andre gode ideer var baggrunden: at gøre noget man gjorde i forvejen, men på en bedre og mere effektiv måde.

Hvordan er Projekt Erhverv & Idræt bedre?
Det sikrer foreningen en fast årlig sponsor-indtægt, som ubeskåret bliver fordelt til ungdomsarbejdet i de sportslige afdelinger efter en fordelingsnøgle, som årligt bliver beregnet på baggrund af afdelingernes medlemstal.
Afdelingerne kan frit disponere over beløbet. Er der brug for spillertøj eller rekvisitter kan pengene bruges til det. Men først og fremmest åbner det mulighed for at give en god støtte til de mere socialt betonede arrangementer, som deltagelse i cups og turneringer i andre dele af landet og udlandet. Den støtte, der ofte gør arrangementet netop så billigt, at alle, også mindrebemidlede, kan deltage.

Hvilke fordele giver Projekt Erhverv & Idræt de erhvervsdrivende bl.a.?
• Man får en fast og meget synlig reklame for sit bidrag.
• Alle der ønsker at støtte, kan være med.
• Man kan glæde sig over at støtte en god sag, og dermed også give sin opbakning til de mange, der vælger at bruge tid på det sociale arbejde, som en idrætsforening jo også udfører.

Hvilke fordele giver Projekt Erhverv & Idræt Idrætsforeningen bl.a.?
• Foreningen får god kontinuerlig støtte, der åbner for mange muligheder for anvendelse
• Man får mulighed for en mere retfærdig fordeling af midlerne.
• Den enkelte afdeling kan koncentrere sig om at få pågældende idrætsgren til at fungere, og overlade sponsor-administrationen til hovedbestyrelsen.
• Det er rart at føle den gode brede opbakning, som Projekt Erhverv & Idræt giver.

Hvor stort er det årlige bidrag til Projekt Erhverv & Idræt?
De enkelte årlige bidrag har ligget fra minimumsgrænsen på kr. 400,- og op til kr. 5.000,-

Hvis og hvis?
Hvis man ønsker at støtte på anden vis, er dette også altid meget velkomment!
Hvis man ønsker at vide mere, har gode ideer eller bare ønsker en snak om samarbejdet, kontakt da venligst et medlem af hovedbestyrelsen.