Nye vedtægter og strukturændringer i Aalbæk IF

Undertegnede blev i november 2018 kontaktet af Aalbæk Idrætsforenings bestyrelse og spurgt, om jeg havde lyst til straks at træde ind og aflaste Bente Sørensen, som i 20 år, blandt meget andet, har varetaget mange store og tidskrævende administrative opgaver i foreningen.

Jeg sagde ja tak, fordi jeg finder at Idrætsforeningen er meget vigtig for Aalbæk. Foreningen har gode tilbud af sport, motion, dans, vinterbadning, bankospil og meget andet til alle, fra de helt små til de helt gam…. ældre. Disse tilbud har en helt uvurderlig stor betydning for et samfund som Aalbæks.

Det er absolut nødvendigt for en forening med så stor bredde, at også administrationen fungerer optimalt. Det har den gjort med Bente ved roret. Efter så mange år på posten er det fortjent at Bente får lov til at trække sig lidt tilbage, og at hendes funktioner føres videre i samme ånd.

Det har i mange år ikke været muligt at finde en formand for foreningen, opgaven synes for stor. Hovedbestyrelsen har varetaget formandsopgaverne, og det har været ganske udmærket, men det har vist sig umuligt at overdrage ansvaret for bankkonti og NemID administration til en anden, når der i vedtægterne står, at det er formanden der skal underskrive ved overdragelse, og der ingen formand er.

Med de nye vedtægter bliver det muligt at overdrage administrationen til ulønnet, som nu, men også til ansat person. En person som mod betaling kan passe ”kontoret” x- antal timer om ugen. Vedkommende behøver ikke at engagere sig i Idrætsforeningens drift i øvrigt. Jeg tror/frygter at det kan blive løsningen på sigt. Jeg værdsætter det frivillige arbejde, men der er jo heldigvis også mange andre opgaver end at læse regler og holde styr på økonomien.

Nu sidder jeg på posten som foreningens administrator, og håber på at jeg kan løse opgaven.

På Idrætsforeningens nyligt afholdte generalforsamling blev vedtægterne vedtaget og der blev samtidig justeret lidt på strukturen.

Fremover er der kun to sportslige bestyrelser, idet at Indefodbold og Petanque afdelingerne nedlægges og fremover indgår i henholdsvis Fodbold og Gymnastiks bestyrelser og administration.

Det er de to bestyrelser der skaber aktiviteterne, og det gør de fremragende. Det fik vi et godt eksempel på i Hallen i søndags til Gymnastikafdelingens forårsopvisning. Fodboldafdelingen har stor aktivitet på Stadion igen i år, så det sportslige er i hvert fald i gode hænder.

Banko spillerne har lige sluttet sæsonen med hele 110 fremmødte den sidste aften. Jo! Aalbæk Idrætsforening er virkelig et stort aktiv for byen og egnen.

Min alder taget i betragtning bliver jeg ikke på posten i mange år, men vil gerne om jeg med min erfaring og med en beskeden indsats kan bidrage til Aalbæk IF’s fortsatte virke som en solid og troværdig forening.

Jens Ole